Manylion personol : Os ydych chi'n 19 oed neu'n hŷn, ydych chi'n fyfyriwr mewn addysg amser llawn?