Manylion personol : Pa un sy’n disgrifio orau eich grŵp ethnig neu eich cefndir Du, Du Cymreig, Du Prydeinig, Caribïaidd neu Affricanaidd?