Manylion personol : Pa un sy'n disgrifio orau eich grŵp ethnig neu gefndir Cymysg neu Amlethnig?