Manylion personol : Pryd ddaethoch chi i fyw yn y Deyrnas Unedig ddiwethaf?