Manylion personol : Sut fyddech chi’n disgrifio eich hunaniaeth genedlaethol?