Manylion personol : Wnaethoch chi ddod i'r Deyrnas Unedig ar 21 Mawrth 2020 neu ar ôl hynny?