Yr hyn sydd angen i chi ei wybod : Y coronafeirws (COVID-19) a Chyfrifiad 2021