Pobl sy'n byw yma : Ydych chi’n byw yn y cyfeiriad hwn fel arfer?