Manylion personol : Ydy'r cyfeiriad hwn yn y Deyrnas Unedig?