Cyflogaeth : Yn eich prif swydd, beth oedd eich statws cyflogaeth?