Cyflogaeth : Yn eich prif swydd, sawl awr yr wythnos ydych chi’n gweithio fel arfer?