Manylion personol : Yn gyfreithiol, beth yw eich statws priodasol neu statws eich partneriaeth sifil gofrestredig?