Manylion personol : Yn ystod y tymor, ble ydych chi’n byw fel arfer?