Hawdd ei ddeall

Mae fformat hawdd ei ddeall yn defnyddio lluniau i ategu ystyr geiriau syml. Gall helpu os bydd angen rhywfaint o gymorth arnoch chi i ddeall canllawiau sydd wedi’u hysgrifennu yn Gymraeg neu yn Saesneg.

Mae taflen hawdd ei ddeall y cyfrifiad yn cynnwys wybodaeth am y cyfrifiad a sut i lenwi eich ffurflen.

Gallwch chi lawrlwytho taflen i'ch helpu chi i lenwi'r ffurflen.