Dywedwch wrthym a ydych chi'n derbyn cwcis ons.gov.uk

Rydym ni’n defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio cyfrifiad.gov.uk. Rydym ni’n defnyddio’r wybodaeth hon i sicrhau bod y wefan yn gweithio cystal â phosibl ac i wella ein gwasanaethau.

You have accepted all additional cookies. You have rejected all additional cookies. You can change your cookie preferences at any time.

Neidio i’r prif gynnwy

Помощ и подкрепа на български : Trosolwg

Какво представлява преброяването?

Преброяването е проучване, което се извършва на всеки 10 години и ни предоставя картина на всички хора и домакинства в Англия и Уелс. Следващото преброяване ще се проведе в неделя 21 март 2021 г.

Информацията, събрана от преброяването, помага за планиране и финансиране на обществени услуги в местни региони, включително езикови услуги. Например NHS може да се нуждае от предоставяне на писмени и устни преводи в конкретни региони.

The Office for National Statistics (Офисът за национална статистика) (ONS) планира и провежда преброяването в Англия и Уелс.

Кой трябва да попълни Въпросника за преброяването

При преброяването се задават въпроси за Вас и Вашето домакинство и е важно всеки в Англия и Уелс да участва.

Warning:

Законът изисква да попълните Въпросника за преброяването

Представлява нарушение, ако предоставите невярна информация или не попълните формуляра за преброяването, и може да бъдете глобени до 1000 британски лири. Някои въпроси са ясно обозначени като доброволни. Не представлява нарушение, ако не отговорите на тези въпроси.

Important information:

Вашата лична информация е защитена от закона и ще бъде запазена поверителна

Престой в Обединеното кралство за по-малко от три месеца

Вие не отговаряте за попълването на формуляра за преброяването, ако сте в Обединеното кралство за по-малко от три месеца. Собственикът на Вашето жилище може да Ви зададе някои въпроси, за да може да се попълни формулярът по проучването за лицата, които са в домакинството.

Кога да попълните своя Въпросник за преброяването

Всички домакинства трябва да попълнят въпросника за преброяването в неделя 21 март 2021 г. или възможно най-скоро след това.

Вашите обстоятелства може да са се променили по време на епидемията от коронавирус. Отговорете на всички въпроси въз основа на Вашата ситуация, както е в момента.