Dywedwch wrthym a ydych chi'n derbyn cwcis ons.gov.uk

Rydym ni’n defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio cyfrifiad.gov.uk. Rydym ni’n defnyddio’r wybodaeth hon i sicrhau bod y wefan yn gweithio cystal â phosibl ac i wella ein gwasanaethau.

You have accepted all additional cookies. You have rejected all additional cookies. You can change your cookie preferences at any time.

Neidio i’r prif gynnwy

Pomoc i wsparcie w języku polskim : Trosolwg

Czym jest spis ludności?

Powszechny spis ludności jest badaniem statystycznym przeprowadzanym co 10 lat w celu uzyskania informacji na temat wszystkich osób i gospodarstw domowych w Anglii i Walii. Kolejny spis ludności odbędzie się w niedzielę, 21 marca 2021 r.

Informacje uzyskane podczas powszechnego spisu ludności pomagają w planowaniu i finansowaniu usług publicznych na danym obszarze, w tym usługi językowe. Na przykład może zaistnieć konieczność zapewnienia przez NHS tłumaczenia pisemnego lub ustnego w określonych rejonach.

W Anglii i Walii powszechny spis ludności jest planowany i prowadzony przez Office for National Statistics (Krajowy Urząd Statystyczny)
(ONS).

Kto powinien wypełnić kwestionariusz powszechnego spisu ludności

Pytania spisu ludności dotyczą respondentów oraz ich gospodarstw domowych. Ważne jest, aby wszyscy mieszkańcy Anglii i Walii wzięli w nim udział.

Warning:

Wypełnienie kwestionariusza powszechnego spisu ludności jest wymogiem prawnym

Niewypełnienie kwestionariusza lub podanie nieprawdziwych informacji może skutkować karą grzywny w wysokości do 1000 GBP. Niektóre pytania są wyraźnie oznaczone jako nieobowiązkowe. Nieudzielenie na nie odpowiedzi nie stanowi wykroczenia.

Important information:

Dane osobowe są prawnie chronione i będą traktowane poufnie

Pobyt w Wielkiej Brytanii krótszy niż trzy miesiące

Osoby przebywające w Wielkiej Brytanii krócej niż trzy miesiące nie muszą wypełniać kwestionariusza spisu. Właściciel mieszkania może zadać gościowi kilka pytań umożliwiających wypełnienie punktów dotyczących osób przebywających w jego gospodarstwie domowym.

Kiedy należy wypełnić kwestionariusz powszechnego spisu ludności

Kwestionariusze powszechnego spisu ludności należy wypełnić w niedzielę, 21 marca 2021 r. jak najszybciej po tej dacie.

Okoliczności mogą ulec zmianie podczas pandemii koronawirusa. Odpowiedzi na pytania powinny zostać udzielone zgodnie z sytuacją podczas ich udzielania.