Dywedwch wrthym a ydych chi'n derbyn cwcis ons.gov.uk

Rydym ni’n defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio cyfrifiad.gov.uk. Rydym ni’n defnyddio’r wybodaeth hon i sicrhau bod y wefan yn gweithio cystal â phosibl ac i wella ein gwasanaethau.

You have accepted all additional cookies. You have rejected all additional cookies. You can change your cookie preferences at any time.

Neidio i’r prif gynnwy

Slovenčina pomoc a podpora : Trosolwg

Čo je sčítanie ľudu?

Sčítanie ľudu je prieskum, ktorý sa koná každých 10 rokov a poskytuje obraz o všetkých ľuďoch a domácnostiach v Anglicku a vo Walese. Nasledujúce sčítanie ľudu sa uskutoční v nedeľu 21. marca 2021.

Informácie zhromaždené pri sčítaní ľudu pomáhajú plánovať a financovať verejné služby v miestnych oblastiach vrátane jazykových služieb. Napríklad NHS možno bude musieť v niektorých regiónoch poskytovať prekladateľské a tlmočnícke služby.

The Office for National Statistics (Úrad pre národnú štatistiku) (ONS) plánuje a vedie sčítanie ľudu v Anglicku a vo Walese.

Kto musí sčítanie absolvovať

Pri sčítaní ľudu sú kladené otázky o vás a vašej domácnosti a je dôležité, aby sa ho zúčastnili všetci v Anglicku a vo Walese.

Warning:

Sčítania ľudu sa musíte zúčastniť zo zákona

Poskytnutie nepravdivých informácií alebo nezúčastnenie sčítania je trestným činom a môžete dostať pokutu až do výšky 1 000 GBP. Niektoré otázky sú zreteľne označené ako dobrovoľné. Ak na tieto otázky neodpoviete, nie je to trestný čin.

Important information:

Vaše osobné informácie sú chránené zákonom a bude sa s nimi nakladať ako s dôvernými

Pobyt v Spojenom kráľovstve trvajúci menej ako tri mesiace

Nie ste zodpovední za vyplnenie dotazníka sčítania ľudu, ak ste v Spojenom kráľovstve menej ako tri mesiace. Majiteľ vášho ubytovania vám môže položiť niekoľko otázok, aby mohol vyplniť dotazník sčítania ľudu o ľuďoch, ktorý bývajú v domácnosti.

Kedy vyplniť váš dotazník sčítania ľudu

Všetky domácnosti by mali dokončiť vyplňovanie dotazníka sčítania ľudu v nedeľu 21. marca 2021 alebo čo najskôr po tomto dátume.

Vaše okolnosti sa mohli počas pandémie koronavírusu zmeniť. Odpovedzte na všetky otázky založené na vašej súčasnej situácii.