Pomoc a podpora v Češtině : Vyplnění tištěného dotazníku ke sčítání lidu

Pokud budete chtít požádat o zaslání tištěného formuláře poštou, zavolejte na naši bezplatnou jazykovou linku na čísle 0800 587 2021, kde můžete mluvit s někým v Češtině.

Important information:

Formulář ke sčítání lidu musíte vyplnit v angličtině. Pokud žijete ve Walesu, můžete také odpovědět ve waleštině.

Pokud to sami nezvládnete, může jej za vás vyplnit někdo jiný nebo vám s tím může někdo pomoci.

Pokyny k vyplnění Dotazníku pro domácnosti

Pro vyplnění tištěného dotazníku si můžete stáhnout pokyny v Češtině. Pokud budete chtít požádat o zaslání výtisku poštou, zavolejte na naši bezplatnou jazykovou linku na čísle 0800 587 2021. Příručka obsahuje přeložené otázky a další informace ke sčítání lidu v Češtině.

Pokud žijete ve Walesu, otázka číslo 17 je ve formuláři navíc a není přeložena v pokynech k vyplnění Dotazníku pro domácnosti. Pokud budete potřebovat pomoc s překladem otázky 17, můžete zavolat na naši bezplatnou jazykovou linku na čísle 0800 587 2021.

Important information:

Odpovědi je nutné zapisovat do tištěného formuláře, nikoli do příručky.

Pokud budete potřebovat pomoc

Můžete zavolat na naši bezplatnou jazykovou linku na čísle 0800 587 2021 a požádat o pomoc v Češtině.