Mathau o gartrefi neu lety

Os nad yw cyfrifiad wedi'i lenwi ar gyfer eich eiddo a bod gennych chi ffurflen bapur, llenwch hi cyn gynted ag y gallwch chi a'i dychwelyd i RHADBOST, Cyfrifiad 2021.

Dylai deiliad y cartref lenwi'r cyfrifiad ar gyfer llety preifat neu lety sy'n cael ei rentu

Llenwi'r cyfrifiad os ydych chi'n byw mewn cartref gyda theulu neu bobl nad ydych chi'n perthyn iddynt.

  Myfyrwyr: beth ddylech chi ei wybod

  Llenwi'r cyfrifiad os ydych chi'n fyfyriwr.

   Ail gartref, ar wyliau ac i ffwrdd o'r cartref

   Llenwir cyfrifiad os ydych chi'n berchen ar ail gartref, eiddo gwag neu'n aros mewn llety gwyliau.

    Cwch, carafán, pabell a chartref symudol arall

    Llenwi'r cyfrifiad os ydych chi'n byw mewn cartref symudol, fel cwch camlas neu gerbyd preswyl.

     Sefydliad cymunedol

     Llenwi'r cyfrifiad os ydych chi'n byw neu'n gweithio mewn cartref gofal, neuaddau preswyl, canolfannau milwrol neu fath arall o sefydliad cymunedol.

      Pobl sydd ddim yn byw mewn cyfeiriad sefydlog

      Llenwi'r cyfrifiad os ydych chi'n ddigartref, yn teithio neu'n byw mewn llety dros dro.