Ail gartref, ar wyliau ac i ffwrdd o'r cartref : Eiddo gwag

Mae'r cyfrifiad yn casglu gwybodaeth am eiddo preswyl a'r bobl sy'n byw ynddyn nhw.

Os nad oes neb yn byw neu'n aros yma ar hyn o bryd, efallai y bydd dal angen i chi ateb rhai cwestiynau am yr eiddo yma.

Os ydych chi'n adnabod rhywun a oedd yn byw ar ei ben ei hun, ond a fu farw ddydd Sul 21 Mawrth 2021 neu'n agos at hynny, nid oes angen i chi boeni am ei ffurflen. Nid oes angen i chi roi gwybod i ni.

Eiddo preswyl

Os ydych chi'n berchen ar eiddo ac nid oes neb yn byw yno ar hyn o bryd, bydd angen i chi anfon neu gyflwyno ffurflen ar gyfer y cyfeiriad hwnnw o hyd. Gallai hyn gynnwys ail eiddo, fel tŷ gwyliau.

Mwy o wybodaeth am ail eiddo

Important information:

Beth i'w wneud:

  1. Llenwch y cwestiynau am yr eiddo orau ag y gallwch chi.
  2. Llenwch y cwestiynau i ymwelwyr os oeddech chi'n ymweld dros nos ddydd Sul 21 Mawrth 2021.
  3. Cyflwynwch y ffurflen ar-lein neu anfonwch hi aton ni drwy'r post.

Os na allwch chi gael y post o'r eiddo, gallwch chi lenwi'r ffurflen ar-lein drwy ofyn i ni anfon cod mynediad atoch chi mewn neges destun.

Eiddo dibreswyl

Nid oes angen i chi lenwi ffurflen ar gyfer y cyfeiriad yma os nad oedd neb yn byw neu'n aros yn yr eiddo dibreswyl yma dros nos ar 21 Mawrth 2021. Gallai eiddo dibreswyl fod yn swyddfa, siop, ffatri neu adeilad arall nad yw pobl fel arfer yn byw ynddo.

Os ydych chi wedi cael llythyr cyfrifiad mewn cyfeiriad lle nad oes pobl fel arfer yn byw, marciwch ef "Dychweler at yr anfonydd" a'i roi yn ôl yn y post. Efallai y bydd staff y cyfrifiad yn ymweld â chi, ond rhowch wybod iddyn nhw ei fod yn eiddo dibreswyl.

Adeiladu neu addasu eiddo

Os ydych chi'n adeiladu neu'n addasu eiddo ond heb symud i mewn eto, efallai y bydd angen i chi lenwi'r ffurflen ar ei gyfer o hyd.

  • Llenwch y ffurflen am yr eiddo yn unig os yw'n barod i fyw ynddo.
  • Nid oes angen i chi lenwi ffurflen ar gyfer yr eiddo os nad yw'n barod i fyw ynddo eto.
  • Os ydych chi'n byw mewn llety dros dro ar yr eiddo tra'ch bod chi'n ei adeiladu, er enghraifft mewn pabell, carafán neu sied, mae angen i chi lenwi ffurflen o hyd ar gyfer y llety rydych chi'n byw ynddo.