Ail gartref, ar wyliau ac i ffwrdd o'r cartref : Eiddo gyda sgwatwyr

Os oes rhywun yn byw mewn eiddo, dylai gael ei gyfrif ar y ffurflen. Mae cymryd rhan yn y cyfrifiad yn helpu i roi gwybodaeth i wasanaethau lleol er mwyn iddyn nhw allu rhoi cymorth i chi a'ch cymuned.

Mae'r perchennog neu'r sgwatiwr yn gallu llenwi'r ffurflen ar gyfer yr eiddo. Pwy bynnag sy'n agor y llythyr, rhaid i rywun lenwi'r ffurflen ar gyfer yr eiddo yma. Gallai peidio â llenwi'r ffurflen arwain at erlyniad, cofnod troseddol a dirwy hyd at £1,000.

Fi yw'r perchennog

Llenwch y ffurflen ar gyfer y cyfeiriad pan fyddwch chi'n cael y llythyr cyfrifiad.

Os na allwch chi gael y post o'r eiddo, gallwch chi lenwi'r ffurflen ar-lein drwy ofyn i ni anfon cod mynediad atoch chi mewn neges destun.

Os nad ydych chi'n gwybod pwy sy'n byw yno, bydd dal angen i chi ateb rhai o'r cwestiynau.

Rydw i'n llenwi ffurflen ar-lein

Atebwch y cwestiynau am yr eiddo, a'r cwestiynau am bwy sy'n byw yma, gan ddefnyddio "Person 1" a "Person 2" ar gyfer yr enwau.

Byddwch chi'n cael y cyfle i ofyn am ffurflen i unigolion ar gyfer y rhai sy'n byw yn yr eiddo wrth lenwi'r ffurflen ar-lein. Bydd y ffurflenni'n cael eu hanfon i'r eiddo drwy'r post.

Rydw i'n llenwi ffurflen bapur

Atebwch gwestiynau H7 i H13 am yr eiddo yn unig.

Fi yw'r sgwatiwr

Os ydych chi'n byw neu'n aros yma, dylech chi lenwi'r ffurflen. Bydd eich atebion yn cael eu diogelu gan y gyfraith ac yn cael eu cadw'n gyfrinachol.

Os na fyddwn ni'n cael ffurflen wedi ei llenwi ar gyfer y cyfeiriad yma, bydd staff y cyfrifiad yn galw heibio. I wneud yn siŵr na fydd hyn yn digwydd, dylech chi anfon neu gyflwyno ffurflen wedi ei llenwi cyn gynted â phosibl.