Ail gartref, ar wyliau ac i ffwrdd o'r cartref : Mae gen i ail eiddo

Warning:

Os oes gennych chi ail eiddo, dylech chi lenwi ffurflen ar gyfer eich cyfeiriad arferol yn ogystal â'ch eiddo arall.

Os mai cartref gwyliau sydd at eich defnydd chi yn unig yw eich ail eiddo, chi sy'n gyfrifol am lenwi'r ffurflen sydd wedi cael ei hanfon i'r cyfeiriad yma yn ogystal â'r un anfonon ni at eich cyfeiriad arall.

Os na allwch chi gael y post o'r eiddo, gallwch chi lenwi'r cyfrifiad ar-lein drwy ofyn i ni anfon cod mynediad atoch chi ar gyfer y cyfeiriad hwnnw drwy neges destun.

Os nad oedd neb yn aros yno dros nos ddydd Sul 21 Mawrth 2021, dim ond ychydig o gwestiynau bydd angen i chi ateb am yr eiddo.

Gosodiadau gwyliau tymor byr

Os yw eich ail eiddo yn cael ei rentu ar gyfer gosodiadau gwyliau, chi sy'n gyfrifol am lenwi'r ffurflen ar gyfer y cyfeiriad yma.

Os oedd gennych chi westeion yn aros ddydd Sul 21 Mawrth 2021, dylai eu manylion gael eu rhoi yn y Cwestiynau i ymwelwyr yn unig.

Gosodiadau tymor hir

Os yw eich ail eiddo yn cael ei rentu i denantiaid fyw ynddo am 3 mis neu fwy, a bod gennych chi denantiaid yn byw yn eich eiddo ddydd Sul 21 Mawrth 2021, nhw sy'n gyfrifol am lenwi'r ffurflen ar gyfer y cyfeiriad yma.

Os nad oedd gennych chi denantiaid ar y dyddiad yma, atebwch y cwestiynau am yr eiddo yn Cwestiynau am y cartref yn unig.

I ffwrdd o'ch eiddo

Dylech chi lenwi ffurflen y cyfrifiad ar gyfer y cyfeiriad yma:

  • os ydych chi dal yn y Deyrnas Unedig
  • os ydych chi y tu allan i'r Deyrnas Unedig am lai na 12 mis

Does dim angen i chi lenwi'r ffurflen os ydych chi i ffwrdd am 12 mis neu fwy, a'r tu allan i'r Deyrnas Unedig.