Ail gartref, ar wyliau ac i ffwrdd o'r cartref : Rydw i mewn llety gwyliau

Os oeddech chi'n aros mewn llety gwyliau ddydd Sul 21 Mawrth 2021, a'ch bod chi yno am lai na 3 mis, nid chi sy'n gyfrifol am lenwi'r ffurflen.

Efallai y bydd y perchennog yn gofyn cwestiynau i chi er mwyn iddo allu llenwi'r ffurflen ar gyfer yr eiddo.

Os ydych chi'n aros yno am 3 mis neu fwy, llenwch y ffurflen sydd wedi cael ei hanfon i'r cyfeiriad yna.