Ail gartref, ar wyliau ac i ffwrdd o'r cartref : Rydw i'n aros mewn eiddo dibreswyl

Dylai pawb yng Nghymru a Lloegr gael eu cyfrif yn y cyfrifiad.

Os nad lle i bobl fyw ynddo yw'r eiddo yma, ond rydych chi'n byw neu'n aros yma beth bynnag, dylech chi lenwi'r ffurflen. Gallai eiddo dibreswyl fod yn swyddfa, siop, ffatri neu adeilad arall.

Mae cymryd rhan yn y cyfrifiad yn helpu i roi gwybodaeth i wasanaethau lleol er mwyn iddyn nhw allu rhoi cymorth i chi a'ch cymuned.

Os nad ydych chi wedi cael llythyr â chod mynediad, gallwch chi lenwi'r ffurflen ar-lein drwy ofyn i ni anfon cod mynediad atoch chi mewn neges destun. Os ydych chi'n gallu derbyn post, gallwch chi hefyd gael cod drwy'r post, neu ofyn am ffurflen bapur.