Cwch, carafán, pabell a chartref symudol arall : Trosolwg

Dylech chi lenwi eich ffurflen cartref eich hun. Does dim ots a yw eich cartref mewn lleoliad parhaol ai peidio.

Os yw eich cartref mewn lleoliad parhaol, er enghraifft ar safle neu mewn marina, dylech chi gael eich ffurflen drwy'r post.

Edrychwch ar fwy o wybodaeth os nad ydych chi mewn lleoliad parhaol.