Cwch, carafán neu gartref symudol arall : Trosolwg

Dylech chi lenwi eich ffurflen cartref eich hun. Does dim ots a yw eich cartref mewn lleoliad parhaol ai peidio.

Os yw eich cartref mewn lleoliad parhaol, er enghraifft ar safle neu mewn marina, dylech chi gael eich ffurflen drwy'r post.

Os nad ydych chi mewn lleoliad parhaol, rhowch gyfeiriad eich lleoliad ar Ddiwrnod y Cyfrifiad.

Os nad ydych chi wedi cael llythyr neu ffurflen erbyn dydd Sul 21 Mawrth 2021, gofynnwch am god mynediad neu ffurflen bapur.