Cwch, carafán, pabell a chartref symudol arall : Cwch, fan, pabell neu gartref symudol arall heb leoliad parhaol

Mae cartref symudol yn cynnwys cwch sy'n symud yn barhaus a champerfan. Mae llety yn cynnwys cwch, fan, pabell, iyrt ac unrhyw strwythur sy'n gallu symud o le i le.

Important information:

Sut ydw i'n llenwi ffurflen?

  1. Cysylltwch â ni i ofyn am god mynediad.
  2. Dywedwch wrth y cynghorydd nad oes gennych chi leoliad parhaol.
  3. Rhowch fanylion i'r cynghorydd am eich lleoliad. Er enghraifft, eich tref, ardal neu dirnod agosaf.
  4. Derbyniwch eich cod mynediad drwy neges destun.
  5. Defnyddiwch eich cod i agor eich ffurflen ar-lein.

Yng Nghymru, bydd opsiwn i chi lenwi'r cyfrifiad yn Gymraeg neu yn Saesneg.

Rhannu amser rhwng cartref symudol a chyfeiriad parhaol

Rydw i'n aros mewn llety symudol y rhan fwyaf o'r amser

Os oes cyfeiriad parhaol gennych chi hefyd, ond rydych chi'n treulio'r rhan fwyaf o'ch amser yn eich llety symudol, bydd angen i chi lenwi ffurflen ar gyfer eich cartref symudol.

Bydd hefyd angen i chi wneud yn siŵr bod ffurflen yn cael ei llenwi ar gyfer cyfeiriad eich cartref parhaol.

Rydw i'n aros mewn cyfeiriad parhaol y rhan fwyaf o'r amser

Os ydych chi'n treulio'r rhan fwyaf o'ch amser yn eich cyfeiriad sefydlog, ond roeddech chi i ffwrdd dros nos yn eich cwch neu fan ddydd Sul 21 Mawrth 2021, dim ond ar gyfer eich cyfeiriad sefydlog y bydd angen i chi lenwi ffurflen. Nid oes angen i chi lenwi ffurflen ar gyfer eich llety symudol.

Mae angen i mi gael help i lenwi'r ffurflen

Os ydych chi'n cael trafferth llenwi'r ffurflen, gall aelod o'r teulu neu ffrind eich helpu chi.

Os nad oes neb i helpu, cysylltwch â ni.