Sefydliad cymunedol : Trosolwg

Lle sy'n darparu llety preswyl wedi ei reoli yw sefydliad cymunedol. Ystyr "wedi ei reoli" yw bod y llety'n cael ei oruchwylio'n llawn amser neu'n rhan amser.

Dyma enghreifftiau o sefydliadau cymunedol:

  • neuadd breswyl prifysgol ac ysgol breswyl
  • cartref gofal, ysbyty, hosbis ac uned famolaeth
  • gwesty, tŷ llety, hostel a gwesty gwely a brecwast gyda llety preswyl i 7 neu fwy o bobl
  • carchar a sefydliad diogel arall
  • llety byw sengl (SLA) mewn canolfannau milwrol
  • llety i weithwyr
  • sefydliad crefyddol

Nid yw sefydliadau cymunedol yn cynnwys tai gwarchod, fflatiau â gwasanaeth, llety i nyrsys na thai sy'n cael eu rhentu i fyfyrwyr gan landlordiaid preifat. Mae'r rhain yn cael eu hystyried yn gartrefi.