Sefydliad cymunedol : Rydw i'n byw mewn sefydliad

Dyma gyngor i breswylwyr llety preswyl sy'n cael ei reoli.

Mewn pa fath o sefydliad ydych chi'n byw neu'n aros?

Oes rhaid i mi lenwi ffurflen y cyfrifiad yn fan hyn?

Dylech chi lenwi ffurflen i unigolion yma os ydych chi'n:

  • breswylydd o'r Deyrnas Unedig sy'n byw neu sy'n bwriadu aros yn y sefydliad am 6 mis neu fwy
  • preswylydd o'r Deyrnas Unedig sy'n aros yn y sefydliad dros nos ddydd Sul 21 Mawrth 2021 ac sydd heb gyfeiriad arferol yn rhywle arall
  • preswylydd o'r tu allan i'r Deyrnas Unedig sy'n byw neu sy'n bwriadu aros yn y Deyrnas Unedig am fwy na 3 mis ac sydd heb gyfeiriad parhaol arall yn y Deyrnas Unedig

Os oeddech chi'n aros yn y sefydliad dros nos ddydd Sul 21 Mawrth 2021 ac nid oes yr un o'r rhain yn berthnasol, byddwch chi'n cael eich cyfrif fel ymwelydd. Mae'r cyfrifiad hefyd yn cyfrif ymwelwyr â sefydliadau ond nid oes cwestiynau amdanyn nhw.

Beth yw ymwelydd?

Person sy'n aros dros nos ddydd Sul 21 Mawrth 2021 mewn cyfeiriad lle nad yw'n byw fel arfer yw ymwelydd.

Dylech chi gyfrif person fel ymwelydd:

  • os yw'r person o'r tu allan i'r Deyrnas Unedig ac wedi aros, neu'n bwriadu aros, yn y Deyrnas Unedig am lai na 3 mis, neu
  • os yw'r person yn aros dros nos ddydd Sul 21 Mawrth 2021 mewn sefydliad cymunedol, ond mae'n byw yn rhywle arall yn y Deyrnas Unedig