Rydw i'n byw neu'n aros mewn llety i weithwyr, sefydliad crefyddol neu gomiwn

Dyma gyngor i breswylwyr mewn llety i weithwyr, sefydliad crefyddol, comiwn, neu le tebyg.

Mae angen i bob preswylydd lenwi Holiadur i Unigolion.

Oes rhaid i mi lenwi ffurflen y cyfrifiad yn fan hyn?

Dylech chi lenwi ffurflen yma os ydych chi'n:

  • breswylydd o'r Deyrnas Unedig sy'n byw neu sy'n bwriadu aros yn y cyfeiriad yma am 6 mis neu fwy
  • preswylydd o'r Deyrnas Unedig sydd heb gyfeiriad arferol yn rhywle arall
  • preswylydd o'r tu allan i'r Deyrnas Unedig sy'n byw neu sy'n bwriadu aros yn y Deyrnas Unedig am 3 mis neu fwy
  • staff gofalu, cynnal a chadw neu staff eraill, neu aelod o'u teulu, sy'n byw yma fel arfer ac sydd heb gyfeiriad arall

Os nad oes yr un o'r rhain yn berthnasol, dylech chi gael eich cynnwys ar y ffurflen yn eich cyfeiriad cartref os oes gennych chi un.

Mae'n bwysig nodi nad yw'r cyngor yma'n berthnasol i bobl sy'n byw mewn llety i nyrsys. Edrychwch ar y cyngor ar wahân i nyrsys.

Beth fydd angen i mi ei wneud?

  1. Llenwch y ffurflen bapur os oes gennych chi un.
  2. Peidiwch â phoeni os na allwch chi gofio'r holl fanylion amdanoch chi'ch hun – gwnewch y gorau y gallwch chi.
  3. Rhowch y ffurflen bapur wedi'i llenwi yn yr amlen a'i selio.
  4. Rhowch hi yn y post, neu gallwch chi ei rhoi i'r rheolwr neu ffrind rydych chi'n ymddiried ynddo i'w phostio ar eich rhan.

Yng Nghymru, bydd yr opsiwn gennych chi i lenwi'r cyfrifiad yn Gymraeg neu'n Saesneg.

Mae angen i mi gael help i lenwi'r ffurflen

Os ydych chi'n cael trafferth llenwi'r ffurflen, gall aelod o'r teulu neu ffrind eich helpu chi.