Sefydliad cymunedol : Rydw i'n rheoli sefydliad

Dyma gyngor i reolwyr a goruchwylwyr sefydliadau lle mae preswylwyr yn byw neu'n aros.

Y person sy'n goruchwylio'r sefydliad ar adeg llenwi ffurflen y cyfrifiad yw rheolwr y sefydliad cymunedol.

Os ydych chi'n rheoli sefydliad cymunedol, bydd staff y cyfrifiad yn rhoi eich pecynnau cyfrifiad i chi.

Gallech chi dderbyn e-byst gan eich swyddog y cyfrifiad yn uniongyrchol.

Pa fath o sefydliad ydych chi'n ei reoli?

Beth fydd yn digwydd os na fydda' i'n llenwi'r ffurflen ar gyfer sefydliadau cymunedol?

Os na fyddwch chi'n anfon eich ffurflen ar gyfer sefydliadau cymunedol yn ôl, bydd staff y cyfrifiad yn cysylltu â chi. Mae peidio â llenwi'r ffurflen yn drosedd. Os byddwch chi'n cael eich erlyn, mae'n bosibl y bydd yn rhaid i chi dalu dirwy o hyd at £1,000 yn ogystal â chostau llys.