Sefydliad cymunedol : Sefydliadau sy'n cael eu hystyried yn gartrefi

Mae'r cyfrifiad yn ystyried llety i nyrsys, llysgenadaethau, swyddfeydd is-genhadon a chartrefi brenhinol yn gartrefi preifat. Byddan nhw'n cael cod mynediad ar gyfer ffurflen y cartref.

Llety i nyrsys

Llysgenadaethau a swyddfeydd is-genhadon

Cartrefi brenhinol

Edrychwch hefyd ar y cyngor i bobl sy'n byw mewn lloches.