Oes rhaid i mi wneud y cyfrifiad? : Beth fydd yn digwydd os na fydda i‘n gwneud y cyfrifiad?

Os na fyddwch chi'n llenwi'r cyfrifiad, bydd staff y cyfrifiad yn cysylltu â chi ac yn eich annog i'w lenwi. Byddan nhw'n eich helpu i gael unrhyw gymorth sydd ei angen arnoch chi i lenwi eich ffurflen.

Os na fyddwch chi'n anfon na chyflwyno eich ffurflen wedi ei llenwi, byddwch chi'n cyflawni trosedd a bydd ein tîm Diffyg Cydymffurfio yn cysylltu â chi.

Os byddwch chi'n cael eich erlyn, efallai y bydd rhaid i chi dalu dirwy o hyd at £1,000 yn ogystal â chostau llys.