Oes rhaid i mi wneud y cyfrifiad? : Fydda‘ i‘n cael cofnod troseddol?

Byddwch chi'n cael cofnod troseddol os byddwch chi'n cael eich erlyn am beidio â llenwi'r ffurflen ac yn cael eich barnu'n euog.