Oes rhaid i mi wneud y cyfrifiad? : Sail gyfreithiol y cyfrifiad

Mae'r deddfau canlynol yn rheoli Cyfrifiad 2021 yng Nghymru a Lloegr.

Mae mwy o wybodaeth am y ddeddfwriaeth ar wefan y Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG).

Deddf y Cyfrifiad 1920

Mae Deddf y Cyfrifiad 1920 yn ei gwneud yn orfodol i bawb yng Nghymru a Lloegr gymryd rhan yn y cyfrifiad. Mae hefyd yn gosod y ddirwy uchaf am beidio â llenwi'r cyfrifiad.

Mae unrhyw gwestiynau ar grefydd, cyfeiriadedd rhywiol a hunaniaeth o ran rhywedd yn wirfoddol ond mae llenwi'r cyfrifiad yn orfodol.

Gorchymyn y Cyfrifiad (Cymru a Lloegr) 2020

Mae Gorchymyn y Cyfrifiad yn gosod:

  • dyddiad y cyfrifiad nesaf, sef 21 Mawrth 2021
  • pynciau'r cwestiynau
  • y bobl y mae angen iddynt lenwi'r ffurflenni
  • y bobl i'w cynnwys ar y ffurflenni

Mae'n ei gwneud yn ofynnol i bob preswylydd ac ymwelydd gael eu cynnwys ar ffurflen y cyfrifiad.

Rheoliadau'r Cyfrifiad (Cymru) 2020

Mae Rheoliadau'r Cyfrifiad yn cynnwys:

  • sut y bydd y cyfrifiad yn digwydd
  • yr opsiynau dosbarthu ac ymateb ar gyfer y ffurflenni
  • dyletswyddau gweithwyr y cyfrifiad
  • y gofynion cyfrinachedd ar gyfer trin y ffurflenni sy'n cynnwys gwybodaeth bersonol
  • copïau o'r ffurflenni papur a disgrifiadau o'r ffurflenni ar-lein