Help gyda chwestiynau'r cyfrifiad

Canllawiau i'ch helpu i ateb cwestiynau'r cyfrifiad wrth lenwi'r ffurflen bapur.

Help gyda'r cwestiynau ar bapur

Cyngor am ateb y cwestiynau ar bapur a pham rydyn ni'n eu gofyn nhw.

    Help gyda'r Holiadur i Unigolion

    Mae'r Holiadur i Unigolion yn ffurflen sy’n gofyn cwestiynau am un person yn unig.