Help gyda chwestiynau'r cyfrifiad

Canllawiau i'ch helpu i ateb cwestiynau'r cyfrifiad, a pham rydym yn eu gofyn.

Help gyda'r cwestiynau ar-lein

Cyngor am ateb y cwestiynau ar-lein a pham rydyn ni'n eu gofyn nhw.

    Help gyda'r cwestiynau ar bapur

    Cyngor am ateb y cwestiynau ar bapur a pham rydyn ni'n eu gofyn nhw.

      Help gyda'r Holiadur i Unigolion

      Mae'r Holiadur i Unigolion yn ffurflen sy’n gofyn cwestiynau am un person yn unig.