Camgymeriadau a gwneud newidiadau

Rydw i wedi llenwi fy ffurflen yn barod, ond mae rhywbeth wedi newid. Alla i newid fy atebion?

Na, ond peidiwch â phoeni. Does dim angen i chi ddweud wrthyn ni am unrhyw newidiadau. Unwaith y byddwch chi’n postio’r ffurflen yn ôl aton ni, dydych chi ddim yn gallu ei newid.

Mae fy nghyfeiriad ar y ffurflen yn anghywir

Ysgrifennwch y cyfeiriad cywir ar eich ffurflen. Wedyn, anfonwch hi aton ni yn yr amlen rydych chi wedi ei chael sydd â’r costau postio wedi’u talu’n barod.

Rydw i wedi gwneud camgymeriad ar fy ffurflen. Beth ddylwn i ei wneud?

Peidiwch â phoeni os ydych chi wedi sillafu rhywbeth yn anghywir. Gallwch chi gywiro’r camgymeriadau ar eich ffurflen bapur. Lliwiwch y blwch lle mae’r camgymeriad ac ysgrifennwch yn y blwch nesaf.

Os ydych chi wedi postio’r ffurflen yn ôl aton ni’n barod, dydyn ni ddim yn gallu ei hanfon yn ôl atoch chi.