V2. Beth yw dyddiad geni'r person hwn?

Pam rydym yn gofyn y cwestiwn hwn

Bydd eich atebion yn ein helpu ni i wneud yn siŵr nad ydyn ni wedi gadael neb allan. Os yw eich ymwelwyr yn byw yn rhywle arall yn y Deyrnas Unedig, mae'n bwysig eu bod nhw'n llenwi ffurflen ar gyfer eu cyfeiriad arferol hefyd. Os na fyddan nhw'n gwneud hynny, byddan nhw'n cael eu gadael allan o niferoedd poblogaeth eu hardal. Bydd hyn yn effeithio ar faint o arian y bydd eu hawdurdod lleol yn ei dderbyn gan y llywodraeth. Drwy gynnwys eich ymwelwyr, byddwch chi'n ein helpu i sicrhau bod poblogaeth eu hawdurdod lleol yn cael ei chyfrif mor gywir â phosibl.

Gall ymwelwyr o'r Alban lenwi eu ffurflenni cyfrifiad yn ystod cyfrifiad yr Alban yn 2022.

Mae'r cyfrifiad wedi gofyn am fanylion pawb sy'n aros yn y cartref ar Ddiwrnod y Cyfrifiad, gan gynnwys ymwelwyr, ers 1841.

Dylech chi roi pob ymwelydd sydd fel arfer yn byw yn rhywle arall a oedd yn aros dros nos yn eich cyfeiriad ddydd Sul 21 Mawrth 2021. Mae hyn yn bwysig hyd yn oed os yw'r ymwelydd wedi cael ei roi ar ffurflen mewn cyfeiriad arall.

Rhowch y dyddiad y cafodd yr ymwelydd ei eni gan ddefnyddio'r fformat: dd mm bbbb

Enghraifft: 25 05 2000

Os nad ydych chi'n gwybod y dyddiad geni, dyfalwch orau y gallwch chi.

Mae eich atebion yn gyfrinachol

Dim ond i gynhyrchu ystadegau ac ar gyfer ymchwil ystadegol y byddwn ni'n defnyddio eich atebion. Ni fydd neb yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol i werthu unrhyw beth i chi na dod o hyd i chi, a nid yw staff sy'n gwasanaethu'r cyhoedd yn gallu ei gweld.