2. Beth yw eich dyddiad geni?

Pam rydym yn gofyn y cwestiwn hwn

Bydd eich ateb yn helpu eich cymuned drwy ddarparu gwybodaeth am oedran y bobl yn eich ardal. Yna, bydd eich awdurdod lleol yn gallu ystyried oes angen iddo gynnig gwahanol adnoddau a gwasanaethau i helpu gwahanol grwpiau o bobl. Er enghraifft, mae gan blant anghenion gwahanol o gymharu â phobl hŷn.

Bydd y wybodaeth yma'n helpu i fonitro bod popeth yn gyfartal rhwng grwpiau oedran. Bydd eich ateb yn helpu cyrff cyhoeddus i nodi achosion o wahaniaethu neu allgáu cymdeithasol yn seiliedig ar oedran, a gweithio i'w hatal rhag digwydd.

Cafodd cwestiwn am oedran ei ofyn gyntaf yn 1821.

Rhowch y dyddiad y cawsoch chi eich geni.

Enghraifft: 25 05 2000

Os nad ydych chi'n gwybod eich dyddiad geni, dyfalwch orau y gallwch chi.