1. Beth yw eich enw?

Pam rydym yn gofyn y cwestiwn hwn

Bydd eich ateb yn eich helpu chi i gynnwys pob person yn eich cartref. Bydd hefyd yn ei gwneud hi'n haws adnabod am bwy y mae pob set o gwestiynau.

Bydd y wybodaeth hefyd yn ein helpu ni i wneud yn siŵr mai dim ond unwaith y bydd y cyfrifiad yn cyfrif pawb.

Cafodd y cwestiwn hwn ei ofyn am y tro cyntaf yn 1841.

Defnyddiwch yr enw sydd ar eich dogfennau swyddogol

Er enghraifft, yr enw sydd ar ddogfennau fel eich pasbort neu eich trwydded yrru.

Enwau canol

Rhowch enwau canol os ydych chi'n gwybod beth ydyn nhw, neu gallwch chi ddefnyddio llythrennau cyntaf os yw'n well gennych chi.

Enw cyn priodi neu enw blaenorol

Dim ond enw cyntaf a chyfenw fydd angen i chi eu rhoi. Does dim angen i chi roi enwau blaenorol fel enw cyn priodi.

Cyfenw yw enw eich teulu

Rhowch enw eich teulu yn y blwch "Cyfenw", hyd yn oed os ydych chi fel arfer yn rhoi enw'r teulu yn gyntaf.

Os nad ydych chi'n siŵr, meddyliwch am y ffordd mae eich enw i'w weld ar ddogfennau swyddogol eraill y Deyrnas Unedig.

Babi sydd heb ei enwi eto

Rhowch "Babi" ar gyfer ei enw cyntaf, yna rhowch ei gyfenw.