V3. Beth yw rhyw’r person hwn?

Pam rydym yn gofyn y cwestiwn hwn

Bydd eich atebion yn ein helpu ni i wneud yn siŵr nad ydyn ni wedi gadael neb allan. Os yw eich ymwelwyr yn byw yn rhywle arall yn y Deyrnas Unedig, mae'n bwysig eu bod nhw'n llenwi ffurflen ar gyfer eu cyfeiriad arferol hefyd. Os na fyddan nhw'n gwneud hynny, byddan nhw'n cael eu gadael allan o niferoedd poblogaeth eu hardal. Bydd hyn yn effeithio ar faint o arian y bydd eu hawdurdod lleol yn ei dderbyn gan y llywodraeth. Drwy gynnwys eich ymwelwyr, byddwch chi'n ein helpu i sicrhau bod poblogaeth eu hawdurdod lleol yn cael ei chyfrif mor gywir â phosibl.

Gall ymwelwyr o'r Alban lenwi eu ffurflenni cyfrifiad yn ystod cyfrifiad yr Alban yn 2022.

Mae'r cyfrifiad wedi gofyn am fanylion pawb sy'n aros yn y cartref ar Ddiwrnod y Cyfrifiad, gan gynnwys ymwelwyr, ers 1841.

Mae'r cwestiwn yma'n hanfodol ar gyfer deall twf poblogaeth a monitro cydraddoldeb. Dewiswch naill ai "Benyw" neu "Gwryw".

Os ydych chi'n ateb ar ran rhywun arall, pan fydd yn bosibl, dylech chi ofyn i'r unigolyn sut yr hoffai ateb. Os yw'r unigolyn i ffwrdd, dewiswch yr ateb rydych chi'n credu byddai'r unigolyn yn ei ddewis.

Mae eich atebion yn gyfrinachol

Dim ond i gynhyrchu ystadegau ac ar gyfer ymchwil ystadegol y byddwn ni'n defnyddio eich atebion. Ni fydd neb yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol i werthu unrhyw beth i chi na dod o hyd i chi, a nid yw staff sy'n gwasanaethu'r cyhoedd yn gallu ei gweld.