13. Flwyddyn yn ôl, beth oedd eich cyfeiriad arferol?

Pam rydym yn gofyn y cwestiwn hwn

Bydd eich ateb yn helpu eich cymuned drwy ein galluogi ni i fesur faint o bobl sy'n symud i mewn i'r Deyrnas Unedig ac yn symud o fewn y Deyrnas Unedig. Bydd hyn yn helpu awdurdodau lleol i gynllunio'r gwasanaethau, yr adnoddau a'r cyfleusterau cywir ar gyfer y bobl sy'n symud i mewn ac allan o'u hardaloedd. Bydd hyn yn cynnwys y math addas o dai, adnoddau addysg, gofal iechyd a chysylltiadau trafnidiaeth.

Os ydych chi wedi symud yma o'r tu allan i'r Deyrnas Unedig, bydd eich ateb hefyd yn ein helpu ni i fesur mewnfudo rhyngwladol yn ystod y flwyddyn cyn y cyfrifiad. Bydd awdurdodau'n defnyddio'r wybodaeth yma i ddarparu ar gyfer anghenion ymfudwyr sy'n byw mewn cymunedau lleol.

Cafodd y cwestiwn hwn ei ofyn am y tro cyntaf yn 1961.

Eich cyfeiriad arferol flwyddyn yn ôl oedd y cyfeiriad lle roeddech chi'n byw ar y pryd. I'r rhan fwyaf o bobl, dyma'r cyfeiriad parhaol neu gyfeiriad cartref y teulu lle roedden nhw'n byw flwyddyn yn ôl, ddydd Sul 22 Mawrth 2020.

Os ydych chi wedi dewis "Cyfeiriad myfyriwr yn ystod y tymor neu gyfeiriad ysgol breswyl yn y Deyrnas Unedig" neu "Cyfeiriad arall yn y Deyrnas Unedig", rhowch y cyfeiriad hwnnw.

Beth yw'r Deyrnas Unedig?

Teitl llawn y wlad yw Teyrnas Unedig Prydain Fawr a Gogledd Iwerddon.

Mae Cymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon yn rhan o'r Deyrnas Unedig.

Nid yw Ynysoedd y Sianel nac Ynys Manaw yn rhan o'r Deyrnas Unedig.

Yn aros mewn cyfeiriad arall dros dro ac yn annisgwyl flwyddyn yn ôl

Rhowch y cyfeiriad lle roeddech chi'n byw fel arfer, yn hytrach na'r cyfeiriad dros dro annisgwyl.

Er enghraifft, os cawsoch chi eich anfon adref o'r brifysgol yn ystod cyfnod cyfyngiadau symud y coronafeirws (COVID-19), rhowch y cyfeiriad lle roeddech chi'n byw tra oeddech chi yn y brifysgol.

Yn byw mewn mwy nag un cyfeiriad flwyddyn yn ôl

Rhowch y cyfeiriad lle roeddech chi'n treulio'r rhan fwyaf o'ch amser.

Yn byw y tu allan i'r Deyrnas Unedig

Os oeddech chi'n byw mewn gwlad arall, dewiswch "Y tu allan i'r Deyrnas Unedig", a rhowch enw'r wlad.

Methu cofio'r cyfeiriad

Os nad ydych chi'n gallu cofio'r cyfeiriad yn y Deyrnas Unedig, rhowch gymaint ag y gallwch chi ei gofio, er enghraifft, enw'r stryd, enw'r dref, neu'r cod post.

Y Lluoedd Arfog

Os oeddech chi'n gwasanaethu yn y Deyrnas Unedig, neu wedi eich lleoli y tu allan i'r Deyrnas Unedig, rhowch gyfeiriad eich cartref yn y Deyrnas Unedig flwyddyn yn ôl. Os nad oedd gennych chi gartref parhaol neu gartref y teulu yn y Deyrnas Unedig, rhowch y cod post yn unig ac nid cyfeiriad llawn eich porthladd neu eich canolfan filwrol.

Os oeddech chi'n gwasanaethu y tu allan i'r Deyrnas Unedig, rhowch y wlad lle roeddech chi'n gwasanaethu.

Dim cyfeiriad arferol flwyddyn yn ôl

Os nad oedd gennych chi gyfeiriad arferol flwyddyn yn ôl, ac roeddech chi'n aros dros dro yng nghyfeiriad rhywun arall, rhowch y manylion hynny. Neu, rhowch enw'r dref lle roeddech chi'n aros. Os nad ydych chi'n siŵr, atebwch orau y gallwch chi.

Babi

Os ydych chi'n ateb ar ran plentyn sy'n iau na blwydd oed, gallwch chi adael y cwestiwn yma'n wag.

Os nad chi yw Person 1

Dewiswch "Fel Person 1" os oeddech chi'n aros yn yr un cyfeiriad â Pherson 1 flwyddyn yn ôl. Nid oes angen i chi lenwi'r cyfeiriad eto.