H2. Gan gyfrif pawb a gafodd eu cynnwys yng nghwestiwn H1, faint o bobl sy'n byw yma fel arfer?

Pam rydym yn gofyn y cwestiwn hwn

Bydd eich atebion yn ein helpu ni i wneud yn siŵr bod pawb yn cael eu cyfrif ble maen nhw'n byw. Bydd y wybodaeth yn ein helpu ni i gyfrifo cyfanswm y bobl yn eich ardal a ble maen nhw'n byw. Bydd hyn yn helpu llywodraeth leol, Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y Deyrnas Unedig i ddarparu'r gwasanaethau cywir i'ch cymuned.

Rydyn ni'n gofyn i chi ddweud wrthyn ni am dai gwag a chartrefi gwyliau fel y gallwn ni gyfrifo faint o bobl sy'n byw mewn tai. Bydd hyn yn helpu eich awdurdod lleol i ddeall faint o dai sydd yn yr ardal a faint o dai y bydd eu hangen ar eich cymuned yn y dyfodol.

Cafodd y cwestiwn hwn ei ofyn am y tro cyntaf yn 1931.

Rhowch nifer y bobl sy'n byw yn y cyfeiriad yma fel arfer. Dylech chi gyfrif pawb rydych chi wedi eu rhoi yn y cwestiwn diwethaf (H1). Cofiwch gyfrif pob person unwaith yn unig.

Peidiwch â rhoi ymwelwyr a oedd yn aros yn y cyfeiriad yma dros nos ddydd Sul 21 Mawrth 2021. Pobl sydd fel arfer yn byw yn rhywle arall yw ymwelwyr. Byddwch chi'n gallu eu cyfrif yng nghwestiynau H4 a H5.

Os nad oes neb yn byw yma, rhowch "0".