20. Pa basbortau sydd gennych chi?

Pam rydym yn gofyn y cwestiwn hwn

Bydd eich ateb yn helpu llywodraeth leol, Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y Deyrnas Unedig i ddeall mwy am y dinasyddion o wledydd eraill sy'n byw yng Nghymru a Lloegr.

Bydd y wybodaeth yn helpu eich awdurdod lleol i ddeall pwy sy'n byw yn eich cymuned a pha wasanaethau sydd ar gael iddyn nhw. Bydd yn ei defnyddio i gynllunio ar gyfer tai, addysg, gwasanaethau cymdeithasol a gofal iechyd yn eich ardal.

Bydd eich awdurdod lleol yn gallu defnyddio'r wybodaeth yma i ddeall mwy am symudiadau pobl yn eich ardal nawr ac yn y dyfodol. Wedyn, bydd yn gallu asesu pa wasanaethau y gall fod eu hangen ar yr ardal a'u cost.

Cafodd y cwestiwn hwn ei ofyn am y tro cyntaf yn 2011.

Dewiswch flwch ar gyfer pob pasbort sydd gennych chi.

Gallwch chi roi pasbort neu ddogfen deithio sydd wedi dod i ben, dim ond os ydych chi'n credu bod gennych chi hawl i gael un newydd.

Fel arall, dewiswch "dim un".

Pasbortau neu ddogfennau wedi eu rhoi gan wledydd heblaw'r Deyrnas Unedig neu Iwerddon

Dewiswch "Arall" a rhowch eich pasbortau yn y lle gwag.

Os oes gennych chi ddogfennau teithio eraill sy'n dangos eich bod chi'n ddinesydd o'r wlad dan sylw, er enghraifft, cerdyn adnabod, atebwch y cwestiwn fel petai'r ddogfen deithio yn basbort.

Gallwch chi roi mwy nag un pasbort neu ddogfen deithio, er enghraifft, "Ffrainc" a "Kenya".

Beth yw'r Deyrnas Unedig?

Teitl llawn y wlad yw Teyrnas Unedig Prydain Fawr a Gogledd Iwerddon.

Mae Cymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon yn rhan o'r Deyrnas Unedig.

Nid yw Ynysoedd y Sianel nac Ynys Manaw yn rhan o'r Deyrnas Unedig.

Rhowch enw'r wlad

Wrth roi eich pasbort ar y ffurflen, defnyddiwch enw'r wlad a roddodd y pasbort i chi.

Efallai ei bod hi'n bosibl byrhau enw'r wlad a roddodd y pasbort. Er enghraifft, os cafodd eich pasbort ei roi i chi yn Unol Daleithiau America, gallwch chi roi "UDA" neu "America".

Defnyddiwch enw presennol y wlad

Rhowch enw presennol y wlad os yw enw'r wlad a roddodd y pasbort i chi wedi newid.

Important information:

Dim digon o le?

Os nad oes digon o le, rhowch gymaint â phosibl yn y lle gwag. Rhowch un llythyren ym mhob blwch.