H7. Pa fath o gartref yw hwn?

Pam rydym yn gofyn y cwestiwn hwn

Bydd eich ateb yn helpu eich cymuned drwy alluogi eich awdurdod lleol, cynllunwyr a darparwyr tai i ddeall y mathau o dai sydd ar gael yn eich ardal. Byddan nhw'n gallu defnyddio'r wybodaeth yma i gyfrifo pa fath o dai y bydd eu hangen ar bobl yn y dyfodol.

Cafodd y cwestiwn hwn ei ofyn am y tro cyntaf yn 1981.

Dewiswch eich math o gartref. Os nad yw eich cartref yn un o'r rhain, dewiswch yr opsiwn sy'n disgrifio eich cartref orau.

Eich cartref yw'r ardal o fewn adeilad lle rydych chi a'r bobl eraill yn eich cartref yn byw. Efallai nad ydych chi'n byw yn yr adeilad i gyd.

Mwy o wybodaeth am fathau o gartrefi

Tŷ neu fyngalo cyfan

Nid yw'r math yma o eiddo wedi cael ei rannu'n fflatiau nac yn unedau eraill ar wahân.

Mae 3 math o dŷ neu fyngalo cyfan:

Adeilad ar wahân

Nid yw'r adeilad wedi ei gysylltu â chartref arall. Mae hyn hefyd yn cynnwys tŷ neu fyngalo sydd wedi ei gysylltu â garej yn unig.

Tŷ neu fyngalo semi

Tŷ neu fyngalo sydd wedi ei gysylltu â thŷ neu fyngalo arall ar un ochr yn unig.

Tŷ neu fyngalo mewn teras (gan gynnwys ar y pen)

Tŷ mewn rhes o 3 thŷ neu fwy sy'n rhannu waliau. Mae hyn yn cynnwys tŷ ar y pen hefyd.

Fflat neu maisonette

Mae 4 math o fflat neu maisonette:

Mewn bloc o fflatiau neu denement a adeiladwyd yn bwrpasol

Mae eich cartref yn rhan o adeilad sydd wedi cael ei ddylunio fel bloc o fflatiau. Nid yw hyn yn cynnwys tŷ sydd wedi cael ei addasu'n fflatiau.

Rhan o dŷ wedi'i addasu neu dŷ sy'n cael ei rannu (gan gynnwys fflatiau un ystafell)

Tŷ sydd wedi ei newid neu ei rannu'n unedau ar wahân i wneud nifer o gartrefi. Mae enghreifftiau'n cynnwys fflatiau a fflatiau un ystafell.

Rhan o adeilad arall wedi'i addasu

Mae hyn yn cynnwys adeiladau oedd wedi cael eu dylunio i bwrpas arall, ond sydd wedi cael eu haddasu'n fflatiau erbyn hyn. Mae enghreifftiau'n cynnwys hen ysgol, eglwys neu warws.

Mewn adeilad masnachol

Nid llety yn unig yw'r math yma o adeilad – mae ganddo bwrpas arall hefyd.

Mae enghreifftiau'n cynnwys swyddfa, gwesty, a fflatiau uwchben adeilad masnachol neu fflatiau sydd â mynedfa ar wahân i rannau masnachol yr adeilad.

Cartref symudol neu dros dro

Er enghraifft:

  • camperfán
  • carafán
  • cwch camlas
  • cerbyd rheilffordd wedi ei addasu
  • adeilad neu sied gardd
  • cwch preswyl
  • cartref symudol
  • carafán sefydlog
  • pabell
  • trelar