H10. Pa fath o wres canolog sydd yn y cartref yma?

Pam rydym yn gofyn y cwestiwn hwn

Bydd eich ateb yn helpu eich cymuned drwy alluogi eich awdurdod lleol i ddeall lefelau tlodi tanwydd yn eich ardal. Bydd yr awdurdod yn gallu defnyddio'r wybodaeth i wella ansawdd tai yn y gymuned a helpu i adfywio cymdogaethau.

Bydd y wybodaeth yma hefyd yn helpu eich awdurdod lleol i ddeall y rôl y mae tai yn ei chwarae wrth fynd i'r afael â'r newid yn yr hinsawdd.

Cafodd y cwestiwn hwn ei ofyn am y tro cyntaf yn 1991.

System sy'n gwresogi adeilad drwy gynhesu dŵr neu aer mewn un lle, ac wedyn ei beipio i rywle arall, er enghraifft, rheiddiadur neu fent, yw gwres canolog.

Dim ond am systemau sy'n cynhyrchu gwres i fwy nag un ystafell y mae'r cwestiwn yma'n gofyn.

Dylech chi gynnwys systemau sydd ddim yn gweithio neu sydd ddim yn cael eu defnyddio. Gallwch chi ddewis mwy nag un ateb.

Os nad ydych chi'n siŵr, atebwch orau y gallwch chi.

Ynni adnewyddadwy

Dewiswch "Ynni adnewyddadwy" os yw'r ynni sy'n cael ei gynhyrchu yn gwresogi eich ystafelloedd yn uniongyrchol. Peidiwch â dewis yr ateb yma os mai dim ond y dŵr yn eich tapiau neu eich cawod y mae'r ynni yn ei gynhesu.

Peidiwch â rhoi tân na gwresogydd sy'n gwresogi un ystafell

Mae enghreifftiau'n cynnwys:

  • tân nwy
  • tân agored
  • stôf goed
  • llosgydd tanwydd
  • gwresogydd sy'n plygio i mewn

Hyd yn oed os gallwch chi deimlo'r gwres mewn ystafelloedd eraill, system i wresogi un ystafell yn unig yw hi.