19. Pa mor dda ydych chi'n gallu siarad Saesneg?

Pam rydym yn gofyn y cwestiwn hwn

Bydd eich ateb yn helpu eich cymuned drwy ddangos i ddarparwyr gwasanaethau lleol ble mae angen gwasanaethau iaith. Mae'r gwasanaethau yma ar gyfer pobl yn eich ardal sydd ddim yn siarad Cymraeg na Saesneg fel eu prif iaith. Er enghraifft:

  • efallai y bydd angen i'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol ddarparu gwasanaethau cyfieithu a dehongli
  • efallai y bydd angen i wella argaeledd gwersi Cymraeg a Saesneg
  • mae angen i bob corff cyhoeddus benderfynu sut mae'n darparu gwybodaeth i ystod eang o ddefnyddwyr yn ei ardal

Mae gwybodaeth am nifer defnyddwyr Iaith Arwyddion Prydain (BSL) yn helpu eich awdurdod lleol. Mae'n ei helpu i gynllunio gwasanaethau a datblygu polisïau er mwyn darparu ar gyfer pobl fyddar neu'r rhai sy'n drwm eu clyw.

Mae'r wybodaeth yma'n helpu i fesur sut mae gallu pobl i ddefnyddio'r Saesneg yn effeithio ar gyflogaeth a chynhwysiant cymdeithasol.

Cafodd y cwestiwn hwn ei ofyn am y tro cyntaf yn 2011.

Dewiswch un opsiwn i ddangos pa mor dda rydych chi'n gallu siarad Saesneg.

Plant a babis

Ar gyfer plant 3 oed neu hŷn, dewiswch yr opsiynau sy'n dangos beth maen nhw'n gallu ei wneud ar hyn o bryd gan ystyried eu hoedran.

Os yw plentyn yn 2 oed neu'n iau, does dim angen i chi ateb y cwestiwn yma amdano.