34. Pa un o'r canlynol sy'n disgrifio'r hyn roeddech chi'n ei wneud yn ystod y 7 diwrnod diwethaf?

Pam rydym yn gofyn y cwestiwn hwn

Bydd eich atebion yn helpu eich cymuned leol drwy alluogi elusennau, sefydliadau ac awdurdodau lleol i nodi ble mae angen gweithredu er mwyn helpu i fynd i'r afael â chyfraddau cyflogaeth isel yn eich ardal.

Bydd eich ateb hefyd yn helpu awdurdodau lleol i wneud cynlluniau sy'n cefnogi llawer iawn o wariant cyhoeddus, er enghraifft, creu swyddi, cyfleoedd addysgol a gwasanaethau iechyd.

Cafodd y cwestiwn hwn ei ofyn am y tro cyntaf yn 1851.

Mae'r cwestiwn yma'n gofyn beth oeddech chi'n ei wneud rhwng dydd Llun 15 Mawrth a dydd Sul 21 Mawrth 2021. Dewiswch bob opsiwn sy'n berthnasol.

Dylai myfyrwyr sydd ar wyliau ysgol, coleg neu brifysgol ddewis "Astudio" ac unrhyw opsiwn arall sy'n berthnasol.

Dewiswch "Anabl neu yn sâl am gyfnod hir" os na allwch chi weithio oherwydd salwch neu gyflwr tymor hir sy'n eich rhwystro rhag gwneud eich gweithgareddau arferol.

Important information:

Ateb ar ran rhywun arall

Os ydych chi'n ateb ar ran rhywun arall, pan fydd yn bosibl, dylech chi ofyn i'r unigolyn sut yr hoffai ateb. Os yw'r unigolyn i ffwrdd, atebwch orau y gallwch chi.