36. Petai swydd ar gael nawr, fyddech chi'n gallu dechrau arni o fewn pythefnos?

Pam rydym yn gofyn y cwestiwn hwn

Bydd eich atebion yn helpu eich cymuned leol drwy alluogi elusennau, sefydliadau ac awdurdodau lleol i nodi ble mae angen gweithredu er mwyn helpu i fynd i'r afael â chyfraddau cyflogaeth isel yn eich ardal.

Bydd eich ateb hefyd yn helpu awdurdodau lleol i wneud cynlluniau sy'n cefnogi llawer iawn o wariant cyhoeddus, er enghraifft, creu swyddi, cyfleoedd addysgol a gwasanaethau iechyd.

Cafodd y cwestiwn hwn ei ofyn am y tro cyntaf yn 1851.

Ydych chi, neu oeddech chi, ar gael i ddechrau swydd rhwng dydd Llun 22 Mawrth a dydd Sul 4 Ebrill 2021?

Dewiswch "Byddwn" os gallech chi ddechrau, neu os gallech chi fod wedi dechrau, swydd yn ystod y cyfnod yma.

Os nad oeddech chi'n gallu dechrau swydd yn ystod y cyfnod yma, dewiswch "Na fyddwn". Mae hyn yn cynnwys os nad ydych chi'n gallu dechrau gweithio oherwydd eich bod chi'n hunanynysu neu dan gwarantin.

Os nad ydych chi'n bwriadu mynd yn ôl i'r gwaith, er enghraifft, oherwydd eich bod chi wedi ymddeol, atebwch "Na fyddwn".

Dylech chi ateb yn ôl eich sefyllfa bersonol.

Important information:

Ateb ar ran rhywun arall

Os ydych chi'n ateb ar ran rhywun arall, pan fydd yn bosibl, dylech chi ofyn i'r unigolyn sut yr hoffai ateb. Os yw'r unigolyn i ffwrdd, atebwch orau y gallwch chi.