H13. Pwy yw eich landlord?

Pam rydym yn gofyn y cwestiwn hwn

Bydd eich ateb yn helpu eich cymuned drwy ddangos y cydbwysedd rhwng tai cymdeithasol a thai rhent preifat yn eich ardal. Bydd Llywodraeth Cymru, Llywodraeth y Deyrnas Unedig a llywodraeth leol yn defnyddio'r wybodaeth yma i ddeall y newid yn y galw am dai. Yna, byddan nhw'n gallu datblygu a gwella cynlluniau tai yn eich ardal.

Cafodd y cwestiwn hwn ei ofyn am y tro cyntaf yn 2011.

Yn gyffredinol, eich landlord yw'r person neu'r sefydliad sy'n berchen ar eich cartref. Bydd eich landlord naill ai'n gofyn am rent gennych chi neu'n gadael i chi fyw yno heb dalu rhent.

Sefydliad Rheolaeth Hyd Braich

Os yw eich cartref yn cael ei reoli gan Sefydliad Rheolaeth Hyd Braich (Arm's-Length Management Organisation, ALMO), dewiswch "Y cyngor neu'r awdurdod lleol".