29. Ydych chi wedi cwblhau prentisiaeth?

Pam rydym yn gofyn y cwestiwn hwn

Bydd eich atebion yn helpu eich cymuned drwy alluogi llywodraeth leol, Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y Deyrnas Unedig, i ddatblygu cynlluniau a pholisïau addysg. Bydd eich atebion hefyd yn eu helpu nhw i ddarparu rhaglenni dysgu a sgiliau newydd yn eich ardal chi.

Bydd eich gwybodaeth yn helpu i ddangos lefelau gwahanol o gymwysterau academaidd a galwedigaethol yn eich ardal a ledled Cymru a Lloegr. Bydd hefyd yn helpu i ddarganfod sut mae'r lefelau yma'n penderfynu a yw pobl yn mynd i'r brifysgol neu'n cael gwaith.

Gall eich atebion hefyd helpu i fesur symudedd cymdeithasol a chydraddoldeb yng Nghymru a Lloegr.

Cafodd y cwestiwn hwn ei ofyn am y tro cyntaf yn 1961.

Rhowch y prentisiaethau rydych chi wedi eu cwblhau a'u pasio ar y ffurflen, a'r rhai rydych chi wedi cael eich canlyniadau ar eu cyfer.

Beth yw prentisiaeth?

Swydd reolaidd lle rydych chi'n cael eich talu yw prentisiaeth. Mae'n cynnwys hyfforddiant ffurfiol sy'n cyrraedd safonau diwydiant. Mae prentisiaethau yn aml yn cael eu hariannu gan Lywodraeth Cymru yng Nghymru a'r Adran Addysg yn Lloegr.

Bydd cymwysterau prentisiaeth yn eich helpu i gael swydd benodol. Mae enghreifftiau'n cynnwys:

  • swyddi crefft fel trydanwr, plymwr neu beiriannydd
  • rolau gweinyddol mewn meysydd fel cyfrifyddu neu werthu a marchnata
  • mecanyddion cerbydau
  • steilyddion neu dechnegwyr yn y diwydiant gwallt neu harddwch
  • gweithwyr cymorth gofal iechyd neu nyrs ddeintyddol
  • swyddi lletygarwch ac arlwyo

Byddai eich prentisiaeth wedi profi eich sgiliau ac wedi cynnwys cymysgedd o hyfforddiant yn y gwaith a'r tu allan i'r gwaith. Byddai asesydd hefyd wedi profi eich sgiliau a'ch gallu yn ystod eich hyfforddiant. Byddech chi wedi cael tystysgrif i ddangos eich bod chi wedi cwblhau eich cymhwyster prentisiaeth.

Prentisiaethau o'r Deyrnas Unedig a phrentisiaethau byd-eang

Rhowch bob prentisiaeth o'r Deyrnas Unedig a'r rhai sydd gennych chi o unrhyw le arall yn y byd.

Dewiswch "Ydw" os ydych chi wedi cwblhau unrhyw fath o raglen prentisiaeth gydnabyddedig.

Dewiswch "Nac ydw" os nad ydych chi wedi cwblhau prentisiaeth, a symudwch i'r cwestiwn nesaf lle bydd mwy o gwestiynau am eich cymwysterau.

Peidiwch ag anfon tystiolaeth

Does dim angen i chi anfon tystysgrifau ar gyfer eich prentisiaeth aton ni.

Important information:

Ateb ar ran rhywun arall

Os ydych chi'n ateb ar ran rhywun arall, pan fydd yn bosibl, dylech chi ofyn i'r unigolyn sut yr hoffai ateb. Os yw'r unigolyn i ffwrdd, atebwch orau y gallwch chi.